નોટબંધી અને જીએસટીની સાફ દેખાતી અસર, બજારોમાં જામતો દિવાળીનો માહોલ

October 9, 2017 - maya sindhav

No Comments

નોટબંધી અને જીએસટીની સાફ દેખાતી અસર, પરચુરણ વસ્તુની ખરીદી વધારે પરંતુ મોટી ખરીદી પર તો બ્રેક જ જામનગર: દિવાળીના પર્વને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહયા