હનીપ્રીતને આજે કોર્ટમાં રજૂ કરાશે, પૂછપરછ બાદ તબિયત બગડી

October 4, 2017 - Devang prajapati

No Comments

હનીપ્રીતે રાત્રે હોસ્પિટલમાં ખાવાનું પણ ખાધું નહતું, જેલમાં આટા મારીને પસાર કરી રાત પંચકૂલા: પોલીસની પકડમાં હનીપ્રીતની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. પંચકૂલાના ચંડી મંદિર