85મો એરફોર્સ ડે: હિંડન એરબેઝ પર 8 હજાર ફુટથી જવાનોની છલાંગ

October 8, 2017 - vr

No Comments

એરફોર્સના જવાન પરેડની સાથે આશ્ચર્યજનક કરતબો તેમજ ફાઈટર પ્લેનના એર શોનું પણ આયોજન. 8 હજાર ફુટની ઉંચાઈએ છલાંગ લગાવી અને ત્રિરંગાના રંગમાં રંગાયેલાં પેરાશૂટથી એરબેઝ