વિદ્યાર્થીઓએ કર્યું ગંદકી સામે યુદ્ધ. સહયોગ,જ્ઞાનદીપ અને બ્રાઈટ સ્કૂલ ના વિદ્યાર્થીઓ એ કાઢી સ્વચ્છતા રેલી.

September 19, 2018 - Umang

No Comments

સ્વચ્છ ભારત કા ઈરાદા કર લિયા હમને…… દેશ સે અપને વાદા એ વાદા કર લિયા હમને..   સમગ્ર દેશ મહાત્મા ગાંધી ની ૧૫૦મી જન્મજયંતી ઉજવી

શ્રી વરિયા પ્રજાપતિ સમાજ ની ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન પર ભારતના 72માં સ્વાતંત્ર્યદિન ઉજવણી..

August 15, 2018 - Umang

No Comments

હાલ સમગ્ર દેશ સ્વાતંત્ર્ય દિન ની ઉજવણી કરી રહ્યું છે ત્યારે શ્રી વરિયા પ્રજાપતિ સમાજ દ્વારા અમદાવાદ ના ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન માં સમાજ ના આગેવાન