હરિકેન માઇકલ ૧૫૫ માઇલની ઝડપે ત્રાટક્યું

October 12, 2018 - Himalaya

No Comments

હરિકેન માઈકલ ફ્લોરિડા પર ત્રાટકીને ભારે વિનાશ વેરીને જ્યોર્જિયા અને કેરોલિના તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. વાવાઝોડાએ અત્યારસુધીમાં બે વ્યક્તિનો ભોગ લીધો છે. ઘર પર