આ સરળ ટ્રિકથી જાણી શકશો તમારા સ્માર્ટફોનના ફોટાનું લોકેશન

September 22, 2018 - Himalaya

No Comments

શું તમને ખબર છે કે તમારા સ્માર્ટફોનમાં એવુ સેટિંગ હોય છે જેની મદદથી તમે જાણી શકો છો કે કયા ફોટોને કયાં પાડવામાં આવ્યો હતો. તેની