ચીનનો ઉલ્લેખ કરતાંની સાથે જ વાયુસેનાના ચીફે રાફેલ અંગે કહ્યું

September 12, 2018 - Himalaya

No Comments

રાફેલ ડીલ પર વિપક્ષ જયાં કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકારને ઘેરી રહ્યું છે. ત્યાં વાયુસેનાએ પણ આ ડીલનું સમર્થન કરી દીધું છે. વાયુસેના ચીફ બીએસ ઘનોઆએ