પ્રીમિયમ ફોન સેગમેન્ટ પછી હવે સ્માર્ટ ટીવીમાં પણ ક્રાંતિ લાવશે વનપ્લસ

October 12, 2018 - Himalaya

No Comments

‘નેવર સેટલ’ ટેગલાઇનવાળી વનપ્લસ કંપની પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોન સેગમેન્ટમાં પોતાની ધાક જમાવ્યા પછી એક નવી ક્રાંતિ લાવવા જઇ રહી છે. વનપ્લસ હવે પોતાનું સ્માર્ટ ટીવી લોન્ચ