ઇસરો 3 જાન્યુઆરીએ લોન્ચ કરશે ચંદ્રયાન-2, છ ક્વિન્ટલ વજન વધારવામાં આવ્યું

August 28, 2018 - Himalaya

No Comments

ઈસરોએ ચંદ્રયાન-2ની લોન્ચિંગની તારીખની જાહેરાત કરી દીધી છે. ઈસરોના ચેરમેન કે સિવને મંગળવારે જણાવ્યું કે તેને 3 જાન્યુઆરીએ લોન્ચ કરવામાં આવશે. તે 16 ફેબ્રુઆરીએ ચંદ્રના