2025 સુધી માનવીથી વધુ કામ કરશે મશીનઃ વિશ્વ આર્થિક મંચ

September 20, 2018 - Himalaya

No Comments

વિશ્વ આર્થિક મંચ (ડબલ્યૂઈએફ)ના એક અભ્યાસ અનુસાર વર્ષ 2025 સુધી રોબોટ હાલના કાર્યભારમાંથી 52 ટકા કામ સંભાળવા લાગશે, જે અત્યારની તુલનામાં બે ગણું હશે. ડબ્લ્યૂઈએફે