ઓઢવ ની દુર્ઘટનામાં એકનું મોત, જીજ્ઞેશ મેવાણી એ ભાજપ પર કર્યા પ્રહાર

August 28, 2018 - Himalaya

No Comments

ઓઢવ ચાર રસ્તા પાસે ગુરુદ્વારા નજીક જીનવજ્યોત સોસાયટી પાસે આવેલા ઇન્દિરા આવાસ યોજનાના વર્ષો જુના મકાનોનો ત્રણ માળ ધરાવતો એક બ્લોક અચાનક કડાકા સાથે ધરાશયી