કેમેરામાં કંડારાયેલું ભાવવિશ્વ

December 7, 2018 - Himalaya

No Comments

સોની દ્વારા વર્લ્ડ ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ હેઠળ દુનિયાભરના લોકો માનવીય લાગણીઓ અને માતૃત્વની ભાવના તો ક્યાંક ઉદાસી અને ક્યાંક કુદરતની સુંદરતા