પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ભડકો, મુંબઈમાં પેટ્રોલ રૂ.90ને પાર

September 24, 2018 - Himalaya

No Comments

પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતે આશમાનને આંબી છે. 1 ઓગસ્ટથી પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતમાં વધારો થવાનું શરૂ થયુ છે હજુ પણ યથાવત છે. ત્યારથી રોજ તેની કિંમતમાં વધારો થઈ રહ્યો