લગાતાર 10 દિવસથી પેટ્રોલ ડિઝલના વધતા ભાવનું શુ છે કારણ અને કેવી પડશે અસર?

September 4, 2018 - Himalaya

No Comments

પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવમાં ભડકો થતાં ડૉલર સામે રૂપિયો ગગડ્યો છે. ઓઇલની કિંમતોમાં વધારો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે થતા રાજધાની દિલ્હી તેમજ અન્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડિઝલના