પતંજલીની ડેરી ઉદ્યોગમાં એન્ટ્રી બાબા રામદેવ ‘સસ્તા’માં વેચશે દૂધ-છાશ

September 13, 2018 - Himalaya

No Comments

બાબા રામદેવની કંપની છેલ્લા કેટલાક સમયથી વર્ચસ્વ જમાવી ચુકી છે. ભાગ્યે જ એવુ કોઈ હશે જે પતંજલીના નામથી પરીચીત ન હોય આ સમયે પતંજલીએ ડેરી