કૉંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ પર કેમ આવે છે દયા?

September 13, 2018 - Himalaya

No Comments

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નમો એપ દ્વારા મેરા બુથ સબસે મજબૂત કાર્યક્રમની અંતર્ગત ગાઝિયાબાદ, નવાદા, હજારીબાગ, જયપુર દેહાત અને અરૂણાચલ (વેસ્ટ)ના બુથ કાર્યકર્તાઓ સાથે સીધો સંવાદ