મજાક મજાકમાં 16 વર્ષના વિદ્યાર્થીએ કર્યું શિક્ષક સાથે એવું કૃત્ય કે પોલીસ પણ ચોંકી ગયું

September 5, 2018 - Himalaya

No Comments

શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીના સંબંધને શર્મસાર કરનાર આ ઘટનાએ નવો સવાલ ઉભો કર્યો છે. શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીના સંબંધને લાંછન લગાવતી ઘટના અમદાવાદમાં સામે આવી છે. જે