દુનિયાના આ ખૂણે લાલ વાછરડાનો થયો જન્મ, ગમે તે ઘડીએ આવશે દુનિયાનો અંત!

September 13, 2018 - Himalaya

No Comments

દુનિયાના અંતની કેટલીય ભવિષ્યવાણીઓ સામે આવી ચૂકી છે. હવે એક વાછરડાના જન્મને લઇ દુનિયાના અંતનો દાવો કરાઇ રહ્યો છે. ઇઝરાયલમાં ટૂંક સમયમાં જ દુનિયાના અંતનો