કોપરેલમાં સો રૂપિયાનો ઘટાડો, ખાદ્યતેલો સ્થિર

September 12, 2018 - Himalaya

No Comments

ગઈ કાલે સિંગતેલમાં ડબે રૂપિયા દસનો વધારો થયા બાદ આજે સિંગતેલ સહિત તમામ ખાદ્યતેલના ભાવ સ્થિર રહ્યા હતા. લાંબા સમયથી વિના વધઘટે સ્થિર રહેલું કોપરેલ