ઓછી ઊંઘ લેતાં આધેડ પુરૂષોને હાઈ બીપી, હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયાબિટીસ, મેદસ્વિતાનો ખતરો વધુ, 6-7 કલાકની ઊંઘ છે જરૂરી

August 28, 2018 - Himalaya

No Comments

જો તમે રાતે ઓછી ઊંઘ લો છો તો તમારા માટે ખતરા ઘંટી છે. એક રિસર્ચ મુજબ, પાંચ કલાકથી ઓછી ઊંઘ લેવાવાળા આધેડ ઉંમરના પુરૂષોને હાર્ટ