એન્ડ્રોઈડ યૂઝર્સમાટે ખુશખબરી, પ્લે સ્ટોરમાં થયો આ ફેરફાર

October 12, 2018 - Himalaya

No Comments

એન્ડ્રોઈડ યૂઝર્સમાટે આ એક સારા સમાચાર છે. ખાસ કરીને એ લોકોમાટે જેઓને પોતાની માહિતી ખાનગી રાખવી ગમતી હોય. ગૂગલે સંભવિત ડેટા લીક અને હેકીંગથી બચવા