બીજી ઓક્ટોબરથી મોદી સરકાર વિરુદ્ધ અન્ના હઝારેનું આંદોલન

August 28, 2018 - Himalaya

No Comments

પ્રખર ગાંધીવાદી સમાજસેવક અણ્ણા હઝારે મોદી સરકાર વિરુદ્ધ આગામી બીજી ઓક્ટોબર એટલે કે ગાંધીજયંતીના દિવસથી આંદોલન શરૃ કરશે. અણ્ણા હઝારેએ ઘોષણા કરી છે કે તેમનું