રણબીર કપૂર ફૂટબોલ મેચ દરમિયાન ઇન્જર્ડ

December 24, 2019 - krishana trivedi

No Comments

રણબીર કપૂર ફૂટબોલનો બિગ ફેન છે અને તે તેના ફ્રેન્ડ્સની સાથે રેગ્યુલરલી ફ્રેન્ડલી ફૂટબોલ મેચ રમતો રહે છે. રિસન્ટલી મુંબઈમાં ઇબ્રાહિમ અલી ખાન, ઇશાન ખટ્ટર અને લીએન્ડર પેસ સાથેની ફૂટબોલની એક મેચ દરમિયાન રણબીર ઇન્જર્ડ થઈ ગયો હતો.

આ ઘટના પછી રણબીર કપૂર ફેન્સની સાથે સેલ્ફીઝ ક્લિક કરવાનું બંધ કર્યું હતું.

મેચ દરમિયાન તેના હોઠ પર ઇજા થઈ હતી.

krishana trivedi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *