‘ટોપ ગન: મેવેરિક’ જૂનમાં રિલીઝ થશે

December 18, 2019 - krishana trivedi

No Comments

ટોમ ક્રૂઝ ‘ટોપ ગન: મેવેરિક’ના બીજા ટ્રેલરમાં કેપ્ટન પીટર ‘મેવેરિક’ મિચુલ તરીકે પાછો ફર્યો છે. જે 1986ની ફિલ્મ ‘ટોપ ગન’ની સીક્વલ છે. જેમાં 57 વર્ષના આ એક્ટરને ઇન્સ્ટ્રક્ટર પાઇલોટ તરીકેની કામગીરી ફરી સોંપવામાં આવે છે.


આ ફિલ્મના પહેલાં ટ્રેલરને જુલાઈમાં રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જણાવાયું હતું કે, કેપ્ટન પીટર રેન્કમાં આગળ વધ્યો છે. બીજા ટ્રેલરમાં ટોમ ક્રૂઝને જ્યારે એક સ્પેશિયલ મિશન માટે ટોપ ગન એવિએટર્સની નવી બેચને ટ્રેનિંગની જવાબદારી આપવામાં આવે છે ત્યારે તે કહે છે કે, ‘મારે સ્વીકારવું રહ્યું કે, મને ફરી ઇન્વિટેશન મળશે એવી મને અપેક્ષા નહોતી.’

આ નવા ટ્રેલરમાં શ્વાસ થંભાવી દેતા અનેક સીન્સ છે. જોસેફ કોસિનસ્કિમ દ્વારા ડિરેક્ટેડ ટોમ ક્રૂઝની ‘ટોપ ગન: મેવેરિક’ આવતા વર્ષે જૂનમાં રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મમાં જોન હેમ, એડ હેરિસ અને જેનિફર કોનેલ્લી પણ મહત્વના રોલ્સમાં છે.

krishana trivedi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *