મરદાનગી 2 યશરાજ ફિલ્મ માં રાની મુખર્જી ની દમદાર એક્ટિંગ

December 12, 2019 - krishana trivedi

No Comments

મરદાનગી 2 યશરાજ ફિલ્મ  રીલ્જ થવા જઈ રહી છે. તેમાં રાની  મુખર્જી દમદાર એક્ટિંગ કરી છે.

તેમાં શિવાની શિવાજી રોય ક્રાઈમ બ્રાંચ સુપ્રી ટેડંન ઓફ પોલીસ નો રોલ નિભાયો છે.

તે ફિલ્મ માં  રેપ ,ચાઇલ્ડ ટ્રાફિકિગ માંથી છોકરી યોને બચાવા શિવાની લડતી બતાડે છે. રાની મુખર્જી તે રેકેટ ના મેન માણસ પકડે છે . રાની મુખર્જી એક્ટિંગ ખૂબજ જોરદાર છે.

krishana trivedi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *