ગાય માતા દેશની સંસ્કૃત્તિનો અભિન્ન ભાગ : નરેન્દ્ર મોદી

February 12, 2019 - krishana trivedi

No Comments

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ગાય આ દેશની સંસ્કૃતિનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. જ્યારે ગ્રામીણ ભારતના વિકાસમાં પણ ગાયનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહ્યું છે.

સરકાર પશુઓની સુરક્ષા અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે દરેક પગલા લઇ રહી છે. વૃંદાવનની મુલાકાત વેળાએ એક સભાને સંબોધતા મોદીએ કહ્યું હતું કે ગામના અર્થતંત્રમાં ગાયનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહ્યું છે.દરમિયાન મોદીએ મથુરા અને વંૃદાવનના નાગરીકોના વખાણ કર્યા હતા. મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ગાય આપણી માતા છે, તેમના દુધનું દેવુ આપણે ક્યારેય નહીં ચુકવી શકીએ. ગાય આપણા દેશની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાનો ભાગ રહ્યા છે.

krishana trivedi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *