સવર્ણોને અનામત બાદ મોદી સરકાર મધ્યમ વર્ગ માટે હોમલોનને લઈને કરશે મોટી જાહેરાત?

January 9, 2019 - Atish Parmar

No Comments

કેન્દ્ર સરકાર આવી જાહેરાત તેના અંતરિમ બજેટ 2019માં કરી શકે છે. લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા પહેલા કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી અરૂણ જેટલી અંતિમ બજેટ રજૂ કરશે, સૂત્રોના