સુરતઃ સરથાણા પાસે સ્કુલ બસ અને કાર વચ્ચે અકસ્માત

October 23, 2018 - krishana trivedi

No Comments

સરથાણા વિસ્તારમાં મંગળવારે  બપોરના સમયે એક સ્કુલ બસ અને કાર વચ્ચે ગંભીર અક્સમાત થયો હતો. કારના આગળના ભાગનો કચ્ચ્રઘાણ વળી ગયો હતો જયારે બસને પણ નુકશાન થયું હતું. અકસ્માત થયો ત્યારે શાળાના બાળકો બસમાં જ હતા. બાળકોએ રડારોડ કરી મુકી હતી. જો કે બીજી બસ બોલાવીને બાળકોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.સદનસીબે અક્સમાતમાં કોઇ જાનહાનીની ઘટના બની નોહતી .

સરથાણા વિસ્તારમાં પોદાર ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ અને એકા ખાનગી કાર વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો.અકસ્માતને કારણે કારના બોનેટના ફુરચા ઉડી ગયા હતા.બાળકો બસમાં હોવાને કારણે ચિંતા ફેલાઇ હતી. બીજી બસ બોલાવીને બાળકોને ઘરે મોકલવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

krishana trivedi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *