વિદેશમાં જમા કાળાં નાણાં પર ITની બાજ નજર

October 23, 2018 - krishana trivedi

No Comments

નવી દિલ્હી: ઇન્કમટેક્સ વિભાગ દ્વારા વિદેશમાં જમા કાળાં નાણાં વિરુદ્ધ હવે ઝડપથી કાર્યવાહી શરૂ થશે. ઇન્કમટેક્સ વિભાગે ભારતીયો દ્વારા વિદેશમાં જમા કરવામાં આવેલ કાળું નાણું અને ખરીદવામાં આવેલ પ્રોપર્ટીની વિગતો મેળવવા માટે કેટલાય લોકોને નોટિસો ફટકારી છે.નોટિસ બજાવીને તમામને આ માહિતી શેર કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે એવી પણ ચેતવણી અપાઇ છે કે જો કોઇ ગરબડ બહાર આવશે તો નવા એન્ટી બ્લેક મની કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

ઇન્કમટેક્સ વિભાગ એવા લોકોની યાદી તૈયાર કરી રહ્યું છે, જેમણે વિદેશમાં ખરીદેલી પ્રોપર્ટીની માહિતી સરકારને આપી નથી. આમાંના કેટલાકની ઓળખ પણ થઇ ચૂકી છે અને તેમને નોટિસ બજાવવામાં આવી છે.આ મામલે કેટલાય હાઇ પ્રોફાઇલ લોકો સંડોવાયા હોવાની વિગતો બહાર આવી છે. નવા કાયદા હેઠળ દોષિતોને ૧૦ વર્ષ સુધીની જેલની સજા થઇ શકે છે.

krishana trivedi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *