જુઓ, અંદરથી કેવુ લાગે છે ભારતનું પહેલુ લક્ઝરી ક્રૂઝ ‘અંગ્રીયા’

October 23, 2018 - krishana trivedi

No Comments

ભારતનું પહેલુ લક્ઝરી ક્રૂઝ ‘અંગ્રીયા’ના પહેલા કોમર્શિયલ સફરની શરૂઆત ૨૪ ઓક્ટોબરનાં રોજથી કરવામાં આવશે. મુંબઈથી ગોવા વચ્ચે ચાલનારુ આ ક્રૂઝ બહારથી જેટલું વિશાળ દેખાય છે અંદરથી તેટલું જ શાનદાર પણ છે. આ ક્રૂઝ અઠવાડિયામાં ચાર વાર ચલાવવામાં આવશે. તેમા એક તરફ જવાનું ભાડુ સાત હજારથી ૧૨ હજાર રૂપિયા સુધીનું છે. ક્રૂઝની અંદર રહેલી આઠ રેસ્ટોરાં અને બાર્સ તેમજ કોફી શોપ ૨૪ કલાક ચાલુ રહેશે.

krishana trivedi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *